ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για τη διετία 2011-2013 αποτελείται από τους παρακάτω:

ΠΑΝ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡ. ΒΟΥΤΖΟΥΛΙΑ, ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.

Χ. ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΕΥΤ. ΑΓΓΕΛΗ, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.

ΜΑΡ.  ΔΟΥΚΑΚΗ, ΜΕΛΟΣ